Potpisani Kolektivni ugovori


Utorak, 14. siječnja 2014.

Nakon odluke gradonačelnika kojom su raskinuti Kolektivni ugovori koji su regulirali prava zaposlenika u Gradskoj upravi i djelatnika Centra za kulturu i Gradske knjižnice, provedeno je pregovaranje Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Podružnica Gradske uprave Grada Đurđevca i Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, Sindikalna podružnica Centar za kulturu Đurđevac, tako da je do isteka otkaznog roka 17. prosinca 2013. godine postignut sporazum između pregovaračkih strana i potpisani novi Kolektivni ugovori.

Kolektivni ugovori sklopljeni su na vrijeme od 2 godine, a prava zaposlenika usklađena su s trenutnom situacijom u gospodarstvu i gradskim financijama. Prava zaposlenika korigirana su na razinu prava koja imaju državni službenici i namještenici prema zadnjem KU, ukinuto je dosadašnje pravo na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu preko neoporezivog iznosa, a otpremnina kod otkazivanja ograničena je na zakonski priznato pravo (1/3 plaće za svaku navršenu godinu) ovisno o duljini radnog staža, te maksimalno do 6 plaća. Ujedno su smanjeni iznosi naknada jubilarnih nagrada, te naknada za vrijeme bolovanja, a produžen je i rok nakon kojeg se priznaje pravo na naknadu za dugotrajno bolovanje. Ujedno su ograničeni razlozi na osnovu kojih se produljuje trajanje godišnjih odmora, te razlozi i broj dana za korištenje plaćenih i/ili neplaćenih slobodnih dana, a zaposleni su ostali i bez prava na plaćanje police za dopunsko zdravstveno osiguranje.

Pravo na isplatu božićnice, regresa i dar djetetu uvjetovan je financijskom situacijom u gradskoj blagajni, odnosno ove naknade ne isplaćuju se automatizmom, već isplata ovisi o stanju gradske blagajne, odnosno odluci gradonačelnika, s time da za 2013. godinu nije predviđena isplata po ovim osnovama.

Istodobno su održavani i pregovori sa Sindikatom radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske, te je sklopljen i novi KU kojim su na istu razinu izjednačena prava zaposlenika Dječjeg vrtića „Maslačak“ s pravima zaposlenika u Gradu. Uz potpisivanje Kolektivnog ugovora od strane Upravnog vijeća donesen je novi Pravilnik o plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima djelatnika kojim je izvršena korekcija koeficijenata za radna mjesta odgojitelja sukladno stručnoj spremi.

Na ime ustupaka i ograničavanje svojih prava zaposlenima je priznato pravo na putni trošak u visinu od 300,00 kuna mjesečno i 20% cijene putne karte za zaposlene koji putuju.

Potpisivanjem Kolektivnih ugovora ujednačena su prava svih zaposlenika koji se financiraju iz gradskog proračuna, sukladno stručnoj spremi i složenosti radnog mjesta, te su ispravljene neke od dosadašnjih nelogičnosti u vrednovanju rada.

Gradonačelnik Željko Lacković zahvaljuje se svim pregovaračkim timovima i svim djelatnicima na iskrenom razumijevanju za smanjenje kolektivnih prava zbog teške situacije u gospodarstvu i naročito gradskom proračunu.