Povodom 75 jubileja života otvorena Petrovićeva izložba


Subota, 25. veljače 2017.

Đurđevačka utvrda Stari grad i Muzej Grada Đurđevca ugostili su poznatog đurđevačkog slikara, doajena naivnog slikarstva Petra Petrovića.

U Muzeju Grada Đurđevca otvorena je 21. samostalna izložba slika Petra Petrovića pod nazivom Iz mojih sjećanja.

Petar Petrović najstariji je živući đurđevački slikar po mnogočemu poseban i originalan likovni stvaratelj čiji počeci likovnoga stvaralaštva sežu još u daleku 1955. godinu kada mu nastaju prvi likovni radovi.

Povod ovoj izložbi bio je jubilej 75 godina života, a prigoda je to da se pokaže što se trenutno radi, ali i da se publici pokažu dijela iz prebogatog umjetničkog rada od preko 60 godina.

Petar Petrović putujući na svojem biciklu uočava i vjerno bilježi te od zaborava pokušava očuvati veliki dio tradicije, kulture, etnologije i etnografije Podravine koja je uglavnom već nestala iz današnjeg načina života, ostajući u sve to vrijeme vjeran naivnom, ali prije svega svojem originalnom likovnom izričaju.

 Za taj doprinos Grad Đurđevac mu je povodom njegova jubileja dodijelio Javno priznanje Povelju Grada Đurđevca, te organizirao u Muzeju Grada Đurđevca ovu lijepu i značajnu izložbu.

Predgovor izložbi Iz mojih sjećanja  napisala je ravnateljica Muzeja Grada Đurđevca Edita Janković Hapavel koja je publici približila Petrovićevo stvaralaštvo i govorila o njegovom samozatajnom umjetničkom likovnom radu, ali i muziciranju kojim se on intenzivno bavio u mlađim danima.

Petar Petrović je sve prisutne podsjetio na nekadašnje običaje prepričavajući svoje dogodovštine iz djetinjstva, ali i sviranjem na svojoj harmonici na kojoj je nastupio u glazbenom dijelu programa.

Izložbu je u ime Grada Đurđevca otvorio Martin Mahović, naglašavajući činjenicu da je Grad Đurđevac ponosan na svoje kulturno stvaralaštvo i  likovne umjetnike poput Petra Petrovića, što se ogleda  i u činjenici da su čak tri likovna stvaratelja ovogodišnji dobitnici Javnih priznanja Grada Đurđevca.