Pratite razinu vode na najkritičnijim mjestima u Đurđevcu


Petak, 24. listopada 2014.

Zbog velike količine oborina na području Grada Đurđevca došlo je do otežanog prometovanja na cestama na području grada Đurđevca. Obavještavaju se stanovnici grada Đurđevca, a naročito Ulice Đure Basaričeka i Ulice bana Josipa Jelačića da pripaze na vodostaj vode u svojim dvorištima, te ukoliko dođe do prodora vode u stambene i pomoćne objekte da građani jave na broj 112, na kojem mogu postavljati upite i dobiti sve potrebne informacije.

Mole se vozači da prilagode vožnju uvjetima na cesti, a upozorenje se posebice odnosi na cestu Đurđevac - Mičetinac, Đurđevac - Suha Katalena i Đurđevac - Šemovci. Potrebno je napomenuti kako je ŽUC KKŽ postavio signalizaciju za upozorenje o povećanoj količini vode na dionici ceste Đurđevac-Šemovci. 

Kako bi građani bili što detaljnije upoznati sa zbivanjima na terenu, svakih 3 sata nadležne službe će javljati vodostaj vode na najkritičnijim mjestima na području Grada Đurđevca koji će biti objavljen na stranicama Grada Đurđevca. Kao najkritičnija mjesta označena su:

  • Severovci
  • Ćivićevac
  • obuhvatni kanal - Ciglenska ulica
  • južna obilaznica grada Đurđevca
  • Podravska magistrala - vodocrpilište.

.... 20:00h...

Nakon obilaska razina vode je u Severovcima i na južnoj obilaznici grada Đurđevca jednaka onoj izmjerenoj u 17:00h, dok je pad razine vode zabilježen na Podravskoj magistrali - vodocrpilište za 15 cm i na obuhvatnom kanalu - Ciglenska ulica za 10 cm u odnosu na razinu vode izmjerenu u 17:00h. Razina vode jedino je porasla na lokaciji Ćivićevac i to za 1 cm, u odnosu na onu izmjerenu u 17:00h.

.... 17:00h ...

Nakon obilaska nadležnih službi razina vode je u Severovcima i na južnoj obilaznici grada Đurđevca jednaka onoj izmjerenoj u 12:00 i 14:00h, dok je pad razine vode zabilježen na Podravskoj magistrali - vodocrpilište za 10 cm i na obuhvatnom kanalu - Ciglenska ulica za 7 cm u odnosu na razinu vode izmjerenu u 14:00h. Razina vode jedino je porasla na lokaciji Ćivićevac i to za 1 cm, u odnosu na onu izmjerenu u 14:00h.

.... 14:00h ...

Vodostaj vode na najkritičnijim mjestima na području grada Đurđevca varira ovisno o lokaciji. Tako je u Severovcima, južnoj obilaznici grada Đurđevca i Podravskoj magistrali - vodocrpilište razina vode jednaka onoj izmjerenoj u 12:00h, dok je na lokaciji Ćivićevac i obuhvatni kanal - Ciglenska ulica razina vode porasla za 1 cm, odnosno 6 cm u odnosu na onu izmjerenu u 12:00h.