Predavanje „Geometrijski motivi u hrvatskom tradicijskom rukotvorstvu“


Utorak, 2. lipnja 2015.

U Muzeju Grada Đurđevca, u ponedjeljak 1. lipnja održano je predavanje i mala izložba na temu „Geometrijski motivi u hrvatskom tradicijskom rukotvorstvu“. Riječ je o temi koja predstavlja korelaciju između dvaju školskih predmeta - likovne kulture i matematike, pa su tako su 6. b i 6. d razred OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac došli u Muzej pod vodstvom svoje nastavnice matematike Jasmine Konjarek i nastavnika likovne kulture Zorana Vidakovića.

Predavanje je održala ravnateljica Muzeja Edita Janković Hapavel, etnologinja i povjesničarka umjetnosti. Koristeći mnoštvo vizualnog materijala, ispričala je puno zanimljivosti o tradicijskom načinu tkanja i ukrašavanja predmeta od tekstila, namjeni tih predmeta i njihovom statusu u tradicijskoj kulturi.

Naglasak predavanja bio je na geometrijskim motivima i ostalim motivima koji su u tradicijskom rukotvorstvu korišteni. Te su motive učenici mogli vidjeti i na maloj izložbi tradicijskog rukotvorstva koja je postavljena posebno u tu svrhu. Izloženi tekstilni predmeti iz donacije su Ivana Lackovića Croate koji je gradu Đurđevcu poklonio i dio svoje etnografske zbirke. Živi, originalni, trodimenzionalni predmeti i neformalni pristup posebna su snaga edukacije u muzejima jer upravo na taj način učenje je puno učinkovitije, zanimljivije i zabavnije.

Nastavnici su pokazali interes i za daljnjom suradnjom s Muzejom pa su tako dogovorene i nove radionice i predavanja na temu tradicijske arhitekture i starih običaja.