Predstavljen projekt Biti slijep na pet minuta


Četvrtak, 21. travnja 2016.

Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije je 21. travnja na Trgu sv. Jurja u Đurđevcu predstavila projekt “Biti slijep na pet minuta”. Projekt je privukao veliki broj građana, a koji su simulacijom sljepoće (sa povezom preko očiju i dugim bijelim štapom) prolazili preko “staze s preprekama”. Cilj projekta je bio da građani koji vide iskuse simulaciju sljepoće i savladaju poduku iz osnova vođenja slijepe osobe te da nauče kako na pravilan način pomoći osobama s oštećenjem vida. Štand na Trgu sv. Jurja posjetili su i vrtićanci Dječjeg vrtića Maslačak koji su također stavili povez preko očiju i podržali ovaj projekt.