Preventivna zaštita tekstilnog rukotvorstva u Muzeju Grada Đurđevca


Petak, 17. srpnja 2015.

Već tradicionalno, tijekom sunčanih i toplih ljetnih mjeseci, djelatnici Muzeja Grada Đurđevca iznose iz depoa vrijedne tekstilne predmete te ih rasprostiru na vanjsku galeriju atrija đurđevačkog Starog Grada. Na taj se način vrši provjetravanje i preventivna zaštita tekstilne građe koja je dio etnografske zbirke iz donacije Ivana Lackovića Croate. U tih nekoliko dana ponovo na vidjelo dolazi ljepota te umijeće tradicijskog tkanja, kao i šarenilo boja i veza sakupljenih predmeta.

Važno je napomenuti da je tekstil  od svih muzejskih predmeta među najosjetljivijima. Zbog toga je potrebno svake godine iznova poduzimati mjere preventivne zaštite, a nakon toga se pristupa i ponovnom deponiranju istih uz primjenu bezkiselinskih folija za prekrivanje i sredstva za odbijanje insekata.