Prijavite se na neku od 33 mjera Grada Đurđevca za poticanje poduzetništva, poljoprivrede i turizma na OPG-ovima


Petak, 14. siječnja 2022.

Grad Đurđevac nastavlja s kontinuiranim osiguravanjem sredstava za potpore u poljoprivredi i razvoju poduzetništva na području Grada Đurđevca u 2022. godini.

Program potpora u poljoprivredi sadrži 13 mjera za unaprjeđenje poljoprivrede s ciljem opstanka poljoprivrednih gospodarstva, unapređenja i modernizacije poljoprivredne proizvodnje, očuvanja i razvoja ruralnih područja i ruralnih vrijednosti te poticanja gospodarstva na cjelokupnom području grada. Navedene mjere obuhvaćaju potpore male vrijednosti za korištenje oznaka kvalitete, projekte u pčelarstvu, nabavu poljoprivredne opreme i strojeva, uvođenje turističke ponude na OPG-u, razvoj turističke ponude na OPG-u, proizvodnju u plastenicima i staklenicima, podizanje novih višegodišnjih nasada i mnoge druge koje možete pogledati u nastavku teksta.

Program mjera poticanja razvoja poduzetništva sadrži 20 mjera za stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja, djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguravanje preduvjeta za razvoj poduzetničkih aktivnosti na području Grada Đurđevca. Potpore male vrijednosti dodjeljuju se iz Proračuna Grada Đurđevca kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija.

-Prošle godine zaprimili smo 70 zahtjeva, a ukupno je isplaćeno preko 400.000,00 kuna. Ovim mjerama želimo male proizvođače potaknuti na daljnju proizvodnju te vidimo pozitivne trendove u ovoj grani jer svake godine imamo sve više zahtjeva. Najkorištenije mjere su za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme. Pozivam sve poljoprivrednike da iskoriste ove mjere i unaprijede svoju proizvodnju - rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Zahtjevi se zaprimaju sve do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 15. prosinca 2022. godine.

U nastavku teksta preuzmite sadržaj Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2021. – 2025. godinu i Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca za razdoblje 2021. – 2025.  te sve potrebne Obrasce za podnošenje zahtjeva za dodjelu pojedine potpore. Prilikom predavanja zahtjeva za ostvarenje potpore obavezno je priložiti i cjelokupnu popratnu dokumentaciju navedenu u obrascu Zahtjeva za ostvarenje potpore.