Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama


Ponedjeljak, 28. studenoga 2016.

Obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama razmatralo i bodovalo prijave koje ispunjavaju uvjete natječaja sukladno kriterijima i mjerilima za bodovanje, te sastavilo Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora.
Na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora prijavitelji mogu uložiti prigovor gradonačelniku, putem Ureda gradonačelnika, zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog ne uvrštavanja na listu reda prvenstva, u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste prvenstva.

Odluka gradonačelnika o prigovoru je konačna.

Prijedlog liste prvenstva možete pronaći u nastavku teksta.