Prizivamo Frana 2016.


Petak, 28. listopada 2016.

U prostoru Gradske knjižnice Đurđevac  održano je  deseto, jubilarno, natjecanje u recitiranju pjesama Frana Galovića Prizivamo Frana. Ova tradicionalna manifestacija đurđevačke gimnazije i đurđevačkog ogranka Matice hrvatske ponovno je okupila recitatore iz svih triju đurđevačkih škola i njihove mentore. Nastupilo je 17 recitatora.

O najboljima u tome su, kao i obično, odlučivali sami recitatori i publika te su za najbolje interpretatore proglasili 1. Ivanu Kolarić, 2. Lanu Rončević i 3.Branimira Balogovića, koji su nagrađeni izdanjima MH. Na ovogodišnjem natjecanju nastupilo je i petero recitatora koji su bili uspješni prvih godina (Matija Vogrinčić, Nikola Cik, Ivan Juranić, Kristina Peršić i Mirjana Peršinović), obilježivši tako svojim revijalnim nastupima 10-godišnjicu ovog uspješnog projekta, na kojemu je njegovu pokretaču i voditelju, profesoru Zdravku Selešu, čestitala i ravnateljica Gimnazije prof. Nevenka Lončar.