Priznanja Hrvatskog sabora kulture dobilo 17 članova Udruge Peski-Art Đurđevac


Srijeda, 25. rujna 2019.

Temeljem svojega Pravilnika o dodjeli priznanja, Hrvatski sabor kulture dodjelio je priznanja likovnim stvrateljima, članovima udruge Peski-Art Đurđevac.

Priznanja je dobilo 17 članova udruge, a ona su kategorizirana sukladno broju godina u kulturno umjetničkom stvaralaštvu. Tako je povelja Hrvatskog sabora kulture kao najviše priznanje dodijeljena slijedećim članovima: Peri Topljaku, Petru Petroviću, Zdravku Šabariću, Đuri Zvonaru, Đurđici Franjić, Mirku Horvatu, Mirku Markešiću i Ivanu Rođaku.

Dijamantna diploma dodijeljena je Dragutinu Bešeniću, Marijanu Štimcu i Mariji Stipan,  a zlatna diploma članovima Željku Bečaju i Franji Mihočki.

Srebrna diploma dodjeljena je Nadici Markov, Ivani Hadžija i Renati Kovačić dok je brončana diploma pripala Đuri Škurdiji.

U obrazloženju navedeno je da se Povelje i Diplome dodjeljuju za izuzetna dostignuća na području kulturno – umjetničkog amaterizma i obogaćivanje hrvatske kulture, te za dugogodišnji rad na širenju i razvijanju kulturno – umjetničkog amaterizma i hrvatske kulture.

Priznanja će se članovima svečano uručiti 08. listopada 2019. na Dan neovisnosti prilikom održavanja 7. likovne radionice Peski-Art 2019. Đurđevac, a uručiti će ih potpredsjednica Hrvatskog sabora kulture i predsjednica Zajednice Kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije gospođa, dr. Nada Šešić.