Prodaja dijela nekretnine u Poslovnoj zoni Plinacro-u


Petak, 1. kolovoza 2014.

Gradonačelnik Željko Lacković je predložio, a članovi Gradskog vijeća jednoglasno prihvatili Odluku o prodaji dijela nekretnine u Poslovno-industrijskoj zoni A u Đurđevcu trgovačkom društvu PLINACRO d.o.o. Zagreb površine cca 4.000 m2 za gradnju poslovnog objekta čija je namjena gospodarsko-poslovna i servisna u smislu praćenja, održavanja i nesmetanog funkcioniranja plinovodnog sustava RH.

U nastavku možete pogledati Odluku o prodaji dijela nekretnine u Poslovno-industrijskoj zoni A u Đurđevcu trgovačkom društvu PLINACRO d.o.o. Zagreb: