Produženje roka za prijavu na natječaj za stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja


Utorak, 29. srpnja 2014.

Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije produžila je rok za prijavu na natječaj za stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja do 8. kolovoza 2014. za područje Grada Đurđevca.

S obzirom da je Grad Đurđevac iskazao interes za stipendiranjem većeg broja učenika (15 učenika) u suradnji s Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije, produžuje se rok za prijavu na natječaj učenicima koji imaju prebivalište na području Grada Đurđevca do 8. kolovoza 2014. godine.

Napominjemo da se mogu prijaviti učenici koji se školuju po JMO modelu za deficitarna zanimanja sa popisa koji je naveden u natječaju (natječaj je vidljiv na web stranicama Obrtničke komore Koprivnica i Grada Đurđevca).