Program poticanja energetske učinkovitosti za Grad Đurđevac – ISPLATA


Četvrtak, 11. lipnja 2015.

Program poticanja energetske učinkovitosti kod kućanstva ( fasade i stolarija ) za Grad Đurđevac iz 2014. godine je završio sa 01.06.2015. te je prikupljena sva potrebna dokumentacija od 14/17 korisnika, za isplatu izvođačima i upućena je 05.06.2015. Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na verifikaciju. Nakon zaprimanja i provjere dokumentacije, Fond u ugovorenom roku od 30 dana treba uplatiti financijska sredstva na račun Grada, a tada Grad isplaćuje ukupne iznose iz vrijednosnih kupona, direktno na račun izvođača