Projekt navodnjavanja ‘Koljak’ ide dalje


Srijeda, 23. studenoga 2011.

Počet pred desetak godina, vađen gotovo redovno pred izbore pilot projekta navodnjavanja „Koljak“, ponovo je ugledao svijetlo dana, jer je očigledno da se ne odustaje od njega. Do sada je izrađen idejni projekt, a nedavno je dobivena i lokacijska dozvola, uskoro slijedi usklađenje i podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu i drugu potrebnu dokumentaciju.       Nedavno je proveden i natječaj za izradu studije izvedivosti, koja je preduvjet za apliciranje na korištenje bespovratnih sredstava za gradnju, pa je bilo razumljivo da se u Županiji održi koordinacijski sastanak predstavnika investitora i izvoditelja izrade projektne dokumentacije u pilot projektu navodnjavanja 'Koljak' i akumulacije Sirova Katalena. Investitori u projektu su Hrvatske vode i Koprivničko-križevačka županija, dok je izvoditelj tvrtka IGH d.d. Župan Darko Koren je potcrtao važnost ovakvih projekata za budućnost poljoprivredne proizvodnje u Podravini i Prigorju, a na sastanku, kojem je bio nazočan i Marijan Štimac, županijski gospodarski pročelnik i zamjenik predsjednika đurđevačkoga GV, dogovoren je način buduće gradnje i upravljanja nad vodnom građevinom. Ovim objektom višenamjenskog karaktera, prema dogovoru, upravljale bi Hrvatske vode, a financiranje gradnje bi bilo odvojeno od financiranja gradnje sustava za navodnjavanje. Hrvatske vode će ishoditi procjenu vrijednosti nekretnina na obuhvatu vodnog dobra i otkupiti zemljište od današnjih vlasnika.