Prve nagrade za đurđevački Foto kino klub


Utorak, 2. svibnja 2017.

Na međunarodnom Salonu fotografija Čakovec 2017. diplome za fotografije osvojili su Željko Car iz Đurđevca i Mato Zeman iz Kloštra Podravskog. Iako je riječ o već afirmiranim umjetničkim fotografima, ovo su prve nagrade koje su osvojili kao članovi nedavno osnovanog Foto kino kluba „Picok“ iz Đurđevca.

U jakoj međunarodnoj konkurenciji autora iz 38 država svijeta koji su poslali ukupno više od 3500 fotografija Caru je pripala diploma za fotografiju „Barcelonsko zrcalo“, a Zemanu za kolekciju fotografija „Pješčane strukture“. Navedena je međunarodna izložba pod visokim pokroviteljstvom međunarodne federacije fotografske umjetnosti, a otvorena je u salonu Muzeja Međimurja u Čakovcu.

Spomenimo i to  da su navedeni autori izložili u Interpretacijskom centru Picokijade u Starom gradu  fotografije  velikih dimenzija na temu Đurđevačkih Pijesaka.