Psihološka podrška roditeljima, članovima udruge Mali princ


Nedjelja, 13. svibnja 2018.

U Udruzi Mali princ održana je još jedna psihološka radionica za roditelje djece s teškoćama pod vodstvom Danijele Hodalić, diplomirane psihologinje.

Razgovaralo se o emocijama, ponašanju u određenim situacijama, samosvijesti i samopouzdanju, a roditelji su razmjenjivali svoja iskustva vezana uz svakodnevnu brigu o djetetu s teškoćama. Cilj ovakvih radionica je pružiti podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i olakšati im suočavanje sa svakodnevnim situacijama, a time i poboljšati kvalitetu života cijele obitelji.

Psihološka podrška djeci i roditeljima organizira se u okviru projekta Integracija u društvo financiranog od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.