Radno na Stožeru za zaštitu i spašavanje Grada Đurđevca


Petak, 11. prosinca 2009.

Pod predsjedanjem zamjenice gradonačelnika Marijanke Markešić, načelnice đurđevačkog Stožera zaštite i spašavanja, analizirano je stanje sustava zaštite i spašavanja, te predložene Smjernice za organizaciju i razvoj tog sustava na području Grada Đurđevca u 2010.godini.         Na prvom svojem radnom zasjedanju, nakon konstituiranja, članovi Stožera, Ivica Đopar, predsjednik GV i zamjenik načelnice, Ivan Skec, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica, Miroslav Blažotić, načelnik Odjela za preventivu, planiranje i nadzor spomenutog Područnog ureda, Marijan Kicivoj, zapovjednik JVP Grada Đurđevca, Terezija Kolar, ravnateljica Doma zdravlja KC-KŽ, Davor Kovačev, načelnik PP Đurđevac i Martin Mahović, zapovjednik Zapovjedništva civilne zaštite Grada Đurđevca su se složili da je prvo potrebno izraditi Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Đurđevac. Gradonačelnik S.Gračan već je donio rješenje o imenovanju Povjerenstva za njenu izradu, sa zadatkom da bude gotova u roku od četiri mjeseca. Nakon toga je važno, rečeno je, usvojiti niz dokumenata vezanih i uz plan civilne zaštite, a za njene potrebe u gradskom proračunu je za narednu godinu planirano 10.000 kuna. Okosnicu svih organiziranih snaga za zaštitu i spašavanje čini vatrogastvo, koje je nositelj i glavna operativna snaga zaštite i spašavanja na području Grada Đurđevca.