Radovi u Starom gradu bliže se kraju


Utorak, 21. travnja 2015.

U tijeku su radovi uređenja restorana i pivnice u Starom gradu u Đurđevcu. Navedeni radovi započeli su u prosincu 2014. godine, te je do sada obavljena ugradnja grijanja i ventilacije u Starom gradu, kao i uređenje podova pivnice i restorana, u ukupnom iznosu od 303.777,50 kuna, dok je u tijeku realizacija nabave i ugradnje vanjske rasvjete, nabava stolarskih radova na opremanju interijera, usluga nadzora na izvođenjem elektro radova, druga faza nabave i ugradnje rasvjete, te izvođenje završnih radova na uređenju utvrde Stari grad u Đurđevcu, i to u ukupnom iznosu od 759.098,46 kuna.

Do puštanja u funkciju u potpunosti obnovljenog i opremljenog prostora restorana i pivnice u Starom gradu, koje je planirano za 15. svibnja 2015., ostaje još nabaviti kuhinjsku opremu, za koju potrebu je planirano izdvojiti 205.000,oo kuna.