Raspisan natječaj za dodjelu studentskih kredita


Petak, 11. listopada 2019.

Grad Đurđevac je raspisao natječaj za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2019/2020.

Godišnje se odobrava 20 studentskih kredita i to 5 studentskih kredita za studente fakulteta društvenih i humanističkih smjerova i 15 studentskih kredita za studente fakulteta tehničkih i prirodoslovnih smjerova. Studentski krediti Grada Đurđevca isplaćuju se u suradnji sa poslovnom bankom do maksimalno 1.500,00 kn mjesečno.

Pozivaju se svi zainteresirani studenti da se prijave na natječaj najkasnije do 31. listopada 2019.

Prijava se mogu predati u Uredu gradonačelnika Grada Đurđevca ili poslati poštom na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Uz prijavu na natječaj za dodjelu studentskih kredita prilaže se sljedeća dokumentacija:

  • Ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (može se podići u Gradu Đurđevcu, Ulica Stjepana Radića 1, soba br. 32 ili na web stranici Grada Đurđevca djurdjevac.hr),
  • Potvrda o upisu na preddiplomski ili diplomski studij u 2019./2020. akademskoj godini na visokoj školi ili fakultetu, s naznakom smjera i studijske grupe,
  • Prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno preslika svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole i potvrda o položenim ispitima državne mature,
  • Preslika osobne iskaznice kandidata,
  • Izjava kandidata o prebivalištu na području Grada Đurđevca u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno prije objave ovog natječaja.

Tekst natječaja dostupan je u nastavku: