Raspisan poziv za sudjelovanje na izložbi pisanica


Srijeda, 21. veljače 2018.

Udruga Peski-Art objavila je Javni poziv kojim poziva sve zainteresirane udruge, ustanove i pojedince na sudjelovanje na četvrtoj prigodnoj jednodnevnoj izložbi pisanica koju organiziraju 24. ožujka, u subotu u vremenu od 10 do 14 sati u Domu kulture u Đurđevcu.

Prijave za sudjelovanje primaju se do 15. ožujka i to putem e-maila: peski.art@gmail.com, na broj mob. 091/2779-474 Franjo Mihočka ili 099/214-3209 Ljubica Cestar, putem facebooka te pisanim putem na adresu Peski-Art Đurđevac, Grkinska 4, Đurđevac.

Na izložbi se mogu izlagati samo unikatni radovi proizvod ručnog kreativnog rada, koji ne moraju biti prava jaja, a sve uvijete za sudjelovanje možete pronaći u nastavku: