Raspisane mjere za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2018.


Petak, 27. travnja 2018.

Grad Đurđevac je programom potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. godinu utvrdio mjere za unaprjeđenje poljoprivrede, temeljem kojih se iz gradskog proračuna dodjeljuju nepovratna financijska sredstva.

Ciljevi Programa su opstanak poljoprivrednih gospodarstava na području grada, unapređenje i modernizacija poljoprivredne proizvodnje, očuvanje i razvoj ruralnih područja i ruralnih vrijednosti, poticanje gospodarstva na cjelokupnom području grada.

 

Tekst javnog poziva možete pronaći u nastavku teksta:

Za 2018. godinu objavljene su potpore za slijedeće aktivnosti:

Mjera 1: Potpora male vrijednosti za troškove specijalističkih seminara

Mjera 2: Potpora male vrijednosti za promociju regionalne oznake kakvoće poljoprivredno - prehrambenih proizvoda „Kvaliteta Podravine“

Mjera 4: Potpora male vrijednosti za projekte u pčelarstvu

Mjera 5: Potpora male vrijednosti za uvođenje turističke ponude na OPG-u

Mjera 6: Potpora male vrijednosti za proširenje turističke ponude na OPG-u

Mjera 7: Potpora male vrijednosti za proizvodnju u plastenicima i/ili staklenicima

Mjera 8: Potpora male vrijednosti za podizanje novih višegodišnjih nasada

Mjera 9: Potpora male vrijednosti za proizvođače vina

Mjera 10: Potpora male vrijednosti za osnivanje i proširenje matičnog stada

Mjera 11: Potpora male vrijednosti za ekološku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda

Mjera 12: Potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje goveda

Mjera 13: Potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje krmača

Mjera 14: Potpora male vrijednosti za rad proizvođačkih organizacija

Mjera 15: Potpora male vrijednosti za proizvodnju ljekovitog bilja

Mjera 16: Potpora male vrijednosti za uzgoj i držanje autohtonih pasmina domaćih životinja