Raspisane mjere za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2018.


Petak, 6. travnja 2018.

Grad Đurđevac je objavio javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poljoprivrednike s područja Grada Đurđevca, a za ulaganja u turističku djelatnost (izgradnju bazena), za sufinanciranje izrade promotivnih materijala u kojima je uključena oznaka kvaliteta Podravina, za vinare pokrivanje troškova dobivanja markica za stavljanje vina na tržište, te mjere osjemenjivanja junica i krmača.

Potpore male vrijednosti se dodjeljuju iz Proračuna Grada Đurđevca kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija, a natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava tj. najkasnije do 3. prosinca 2018. godine.

 

MJERA 2: Potpora male vrijednosti za promociju regionalne oznake kakvoće poljoprivredno - prehrambenih proizvoda Kvaliteta Podravine

Cilj je povećanje prepoznatljivosti lokalnih proizvoda kroz vizualni identitet regionalne oznake kakvoće prehrambenih poljoprivrednih proizvoda s područja Grada Đurđevca. Subvencionira se izrada oznake koju će Grad Đurđevac, pod propisanim uvjetima davati na korištenje proizvođačima tradicijskih proizvoda i usluga s područja Đurđevca. Visina potpore subvencionirati će u visini 50% investicije, a maksimalno do 2.000,00 kuna.

 

MJERA 5: Potpora male vrijednosti za razvoj turističke ponude na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Pod uvođenje turističke ponude na poljoprivrednom gospodarstvu  podrazumijeva  se  izgradnja bazena kao dodatne usluge uz uslugu smještaja. Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iznosi 50% do maksimalno 15.000,00 kuna.

MJERA 6: Potpora male vrijednosti za proizvođače vina

Cilj je povećanje registriranih proizvođača vina na području Grada Đurđevca, a prihvatljivi troškovi su troškovi registracije kao proizvođača vina i troškovi analize vina. Za novoregistriranog proizvođača vina subvencija iznosi 100% troškova, dok za postojeće proizvođače vina subvencija iznosi 50% troškova registracije i analize vina.

 

MJERA 13: Potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje goveda

Prihvatljivi trošak je trošak umjetne oplodnje rasplodnim materijalom visoke kvalitete. Subvencionirat će se 1. osjemenjivanje sjemenom uzgojno vrijednih-elitnih bikova i ostalim sjemenom u visini punog iznosa.

 

MJERA 14: Potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje krmača

Prihvatljivi trošak je trošak umjetne oplodnje rasplodnim materijalom visoke kvalitete. Subvencionirati će se osjemenjivanje krmača na način da se onim vlasnicima krmača kojima na njihovo traženje davatelj usluga izvrši osjemenjivanje sjemenom kvalitetnih nerastiva nabavljenom u Centru za reprodukciju. Subvencionirat će se 1. osjemenjivanje u punom iznosu.

Prijava na natječaj podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u Gradskom Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca, a dostupan je i na internetskoj stranici Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr).

Sva pitanja u vezi s natječajem mogu se tijekom trajanja natječaja poslati na e-mail: silvija.lukacin@djurdjevac.hr ili na tel: 048/811-052.


MJERA 2:

 

MJERA 5:

MJERA 6:

MJERA 13:

MJERA 14: