Rezultati izbora za članove Vijeća romske nacionalne manjine


Utorak, 2. lipnja 2015.

Pripadnici romske nacionalne manjine, 31. svibnja 2015. izašli su na izbore za svoje predstavnike i članove vijeća u jedinicama lokalne i područne samouprave.

U Vijeće romske nacionalne manjine izabrani su sljedeći kandidati:

1. HALID HORVAT

2. GORAN POPADIĆ

3. ZVONKO HORVAT

 

REZULTATI