Riznica od 1. siječnja 2014.


Ponedjeljak, 2. prosinca 2013.
Gradsko vijeće prihvatilo je prijedlog gradonačelnika o donošenju Odluke o uvođenju sustava glavne knjige riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice Grada Đurđevca. Uvođenjem riznice u financijsko poslovanje Grada objedinjeno je vođenje knjigovodstva i cjelokupnog poslovanja za sve gradske ustanove i JVP. Ovakav način vođenja financija osigurava potpunu kontrolu namjenskog trošenja sredstava iz Proračuna, financijske uštede, te ekonomičnije korištenje svih raspoloživih financijskih sredstava kojima raspolažu gradske ustanove i Grad.
Prijedlog uvođenja riznice dobio je potporu svih vijećnika uz pohvalu o korisnosti ovakvog objedinjenog načina upravljanja gradskim financijama.
Prilog:   Odluka o uvođenju riznice