Roditelji za djecu: zajedno uređivali kućicu za lutkice


Srijeda, 15. svibnja 2019.

U odgojnoj skupini Dječjeg vrtića Maslačak, Kikići održana je i provedena kreativna radionica sa roditeljima na temu izrada namještaja od drveta za kuću i lutkice.

Ova kreativna radionica ujedno je vezana uz projekt Drvo. Za ostvarenje i samu realizaciju radionice, uvelike je pomogla tvornica namještaja PRIMA koju su vrtićarci nedavno posjetili.

Tvornica namještaja Prima donirala prekrasnu kućicu za lutkice te obilje raznih oblika od iverice i lesonita. Kako bi na kraju zaokružili ovu lijepu priču vezanu uz projekt roditelji su se rado odazvali na radionicu i marljivim radom te vlastitom maštom i kreativnošću, obogatili dječju kućicu za lutkice prekrasnim kreativnim namještajem.

Izrađivali su: razne ormare, police, stolice, stolove, klupe, krevete, tabure, ogledala, slike, regale, tobogane, kućice za psa i ostalo. Pored “oluje ideja” ljudska mašta zbilja može svašta. Cilj je svima bio obogatiti i zadovoljiti dječju potrebu za igrom u vrtiću u kojem svakodnevno žive i borave.

Promatrajući djecu u igri, vidi se da dječjem veselju nema kraja, a igru koju svakodnevno provode sa lutkicama u kućici i sa namještajem, učinilo je da kvalitetno i konstruktivno provode svoje vrijeme u igri te međusobno surađuju kao jedna cjelina.