Saborski zastupnik nac. manjina Veljko Kajtazi s Vijećem za prevenciju Grada Đurđevca


Četvrtak, 15. ožujka 2012.

Do kuda se stiglo sa socijalizacijom romske nacionalne manjine na području Grada Đurđevca u svim područjima života i rada, na komunalnom, sigurnosnom, socijalnom i obrazovnom planu, upoznali su članovi Vijeća za prevenciju Grada Đurđevca, gradonačelnikova gosta Veljka Kajtazija, nezavisnog saborskog zastupnika (12) nacionalnih manjina. Budući da dobro pozna đurđevačku situaciju u Stiski, jer je kao osnivač i trener Karate kluba Đurđevac, svojedobno, 90-tih godina prošloga stoljeća  i živio u Đurđevcu, V. Kajtazi se i osobno želio uvjeriti da li su se problemi stanovnika Stiske u posljednjih 20 godina promijenili i ponudio svoju pomoć u njihovu rješavanju.   Marijan Blažok, direktor Komunalija ga je upoznao s problemom učestalih romskih ulazaka na odlagalište smeća Peski, ali i napada na radnike Komunalija u naselju, zbog čega se iz Stiske ne odvozi smeće. Pedagog OŠ Nikola Vuković je naglasio da trenutno 98 učenika Roma čini 13,20 posto učeničke populacije u đurđevačkoj OŠ, da će iduće školske godine taj postotak priječi 15,16 posto, ali s tendencijom rasta. Naglasio je da je suradnja s roditeljima sve bolja, da su mali Romi integrirani u razredima s ostalom djecom, da nema sukoba između njih, ali da je potrebna njihova predškolska edukacija i tri romska pomagača u nastavi. Katarina Birta, ravnateljica Centra za socijalnu skrb drži da se puno stvari promijenilo na bolje jer je poduzeto niz mjera u vezi obrazovanja i zapošljavanja (na javnim radovima). Djeca se smještaju u udomiteljske obitelji, u Centru djeluju četiri Male socijalizacijske grupe, a Centar je projekt „Bolje sutra za romsku zajednicu“ dobio i sredstva IPA programa. Tim će europskim novcima  biti osposobljeno 10 čistačica i dvije romske pomoćnice u nastavi. Načelnik PP Đurđevac Krunoslav Karas je upozorio na probleme iz sigurnosne domene, prema kojem još uvijek 3-5 posto stanovnika Stiske ne poštuje pravne norme i stvara probleme. K. Karas vjeruje da će napori Vijeća za prevenciju u njihovu obrazovanju i zapošljavanju, dati i bolje rezultate u sigurnosnoj sferi. Sudac Želimir Hrvatić je upozorio na problem ukidanja i fizičkog preseljenja Općinskoga i Prekršajnoga suda iz Đurđevca, što će prisiljavati najmanje 20.000 stranaka (među kojima je najviše Roma) godišnje na putovanje u Koprivnicu, pa je predložio da se utječe na izmjenu Zakona o sjedištima sudova kako bi se Sud fizički zadržao u Đurđevcu. U tome je Đurđevcu obećana pomoć Nedjeljka Bjelajca, savjetnika V. Kajtazija. Mario Maks Slaviček iz Udruge Roma katolika Bajaša je naglasio da bez obrazovanja Roma nema veće socijalizacije, a Martin Oršoš, predsjednik Udruge se založio za legalizaciju naselja Stiske, za dječji vrtić i za asfaltiranje Stiske. Predsjednica Vijeća za prevenciju Marijana Markešić ga je informirala o projektu  vrijednom  150.000 EU za uključivanje romskih predškolaca u vrtić. Gradonačelnik S. Gračan  je odgovorio da problem legalizacije Stiske leži u nedostatku financijskih  sredstava, da se zapošljavanje Roma rješavalo preko javnih radova, te da bi se problem tri pomagača u nastavi trebao rješiti sredstvima nadležnoga ministarstva. Saborski zastupnik V. Kajtazi se založio da se zajednički što više projekata kandidira prema europskim fondovima, ali i da se što prije zaposli  koordinator , profesionalac koji će brzo rješavati romske probleme vezane uz statusna pitanja-državljanstva, problema stanovanja, školovanja. Kajtazi se založio za osnivanje Ureda za Rome preko kojih bi Romi sami rješavali svoje probleme. On je, kako je rekao, spreman pomoći u svako vrijeme u svim segmentima, na ćemu su mu se đurđevački domaćini zahvalili.