Šahovski klub Picok Đurđevac: Karlo Šokec zlatni kadet na 1. Memorijalu Darka Šveca


Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.

U Svetom Ivanu Žabnu održan je “1. memorijal Darka Šveca” na kojemu su nastupila i dva predstavnika ŠK Picok Đurđevac.

Karlo Šokec osvojio je 1. mjesto u kategoriji kadeta (5,5 bodova), a u kategoriji seniora nastupio je Gordan Fuček te je osvojio 21. mjesto (5 bodova).

Turnir su zajedno organizirali Hrvatski sportski savez gluhih i ŠK “Tomislav-Goran”, Sveti Ivan Žabno.