Saniran most u blizini naselja Sveta Ana


Četvrtak, 15. listopada 2015.

Radnici Komunalnih usluga sanirali su opasna oštećenja na dotrajalom i oštećenom mostu u blizini naselja Sveta Ana. Most je u voznom stanju i siguran za korištenje.