Skupština Komunalija o naknadama, novoj tvrtki i distribuciji


Subota, 29. svibnja 2010.

Posljednja, 29.Skupština Komunalija d..o.o.donijela je niz važnih odluka o budućem djelovanju društva koje je, sudeći prema prihvaćenim financijskim izvješćima, poslovnu 2009. godinu pozitivno završilo i upisalo dobit prije oprorezivanja, u iznosu od 58.577 kuna. Rezultat je to ostvarenih prihoda od obavljanja usluga na tržištu, a ne obavljanja komunalnih djelatnosti, jer one sve bilježe gubitak u poslovanju, rečeno je na Skupštini, na kojoj je izvješćeno da je ostvaren ukupni prihod u iznosu od 15.138.890 kuna, a rashodi u iznosu od 15.080.313 kuna,  što je, kako je naglasio predsjednik Uprave Komunalija, mr. Marijan Blažok, pozitivni rezultat ostvaren isključivo prihodima od obavljanja usluga na tržištu.   Upravo pozitivni poslovni rezultati u obavljanje tržišnih djelatnosti, bili su važna podloga za donošenje odluke o osnivanju novoga trgovačkog društva u okviru kojega će se obavljati upravo tržne djelatnosti. Time je počelo novo rekonstruiranje društva koje je nužno i radi usklađenja sa novim Zakonom o vodama, kao i sa predstojećim utvrđivanjem uloge društva u obavljanju komunalnih poslova. Skupština, pod predsjedanjem S.Gračana je ovlastila NO da donese odluke o djelatnostima koje bi novo društvo trebalo obavljati, ali i da odradi sve druge radnje potrebne za osnivanja novoga društva. Unatoč tim zaduženjima, Skupština je smanjila naknadu za rad članovima NO. Predložio je to S.Gračan, pa je Skupština donijela odluku da se članovima Nadzornoga odbora smanjenju naknada sa 570 kn neto mjesečno na 250 kn po održanoj sjednici.                 Na Skupštini je razmatrano I poslovanje Komunalije-Plin d.o.o. za 2009. godini. I ta je tvrtka pozitivno poslovala.  Ostvaren je ukupan prihod od 17.668.463 kn i rashodi u iznosu od 17.634.308 kn, pa dobit prije oporezivanja iznosi 34.155 kn. Međutim, pozitivan poslovni rezultat za prošlu godinu, nije umanjio brigu Uprave Komunalija d..o.o. i te odgovornih u Komunalijama Plinu, kao ni članova njihove Skupštine, pa je nakon analize postojećega stanja u distribucija plina, a zbog sigurnosti ljudi I imovine, na Skupštini usvojeno nekoliko vrlo važnih zaključaka. Prvi je od njih da se zadužuju vlasnici distributivnih mreža, a to se sve općine Đurđevačke Podravine i Grad Đurđevac, da izrade plan financiranja izgradnje potrebnih odorizatorskih stanica i srednjoročni plan rekonstrukcije dotrajalih dijelova distributivne mreže na svom području. Osim toga, Skupština ih je upozorila da u proračunu za 2011. godinu planiraju potrebna sredstva za izgradnju odorizatorskih stanica, a Komunalije-Plin obvezala da u slučaju incidentnih događaja ili nalaza i naloga nadležnih inspekcijskih službi obustave distribuciju plina na području koje nema i odorizaciju. Komunalije-Plin moraju odmah upozoriti sve jedinicama lokalne samouprave na svom distribucijskom području koje neće izraditi financijske planove izgradnje odorizatorskih stanica i rekonstrukcije plinske mreže, da će im obustaviti isporuku plina, od 01.04.2012. godine Uz gradonačelnika Đurđevca, u radu Skupštine Komunalija d.o.o. su sudjelovali i načelnici općina Kloštar Podravski, Kalinovca, Novog Virja, zamjenik načelnika Općine Ferdinandovac, predsjednik NO, te direktori Komunalija d.o.o. i Komunalija – Plin d.o.o. Načelnici Općina Virja i Molvi nisu se odazvali.