Studentski kredit za 21 studenta


Srijeda, 31. prosinca 2014.

Na raspisani javni natječaj za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2014./2015., pristiglo je 22 zahtjeva. Povjerenstvo za kreditiranje studenata utvrdilo je listu reda prvenstva za dodjelu studentskih kredita, dok je gradonačelnik Željko Lacković donio Odluku o dodjeli studentskih kredita prema kojoj je 21 zahtjev ostvario pravo na kreditiranje, budući da jedan zahtjev ne ispunjava uvjete propisane Javnim natječajem.

Visina studentskog kredita iznosi do 1.500,00 kuna mjesečno.