Sufinanciranje programa iz područja kulture iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije u 2015.


Četvrtak, 9. travnja 2015.

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za Programsku djelatnost kulture za 2015. godinu i objavljenom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Županije za 2015. godinu, iz Proračuna Županije za 2015. godinu rasporedit će se sredstva po pojedinim programskim djelatnostima u kulturi.

Sa područja grada Đurđevca i prigradskih naselja sredstva iz Proračuna Županije dodijelit će se Muzeju grada Đurđevca za projekte  Upoznajmo najmlađe s naivnim slikarstvom u iznosu od 4.000,00 kuna, Izložbeni projekti u Galeriji Stari grad u Đurđevcu, u iznosu od 15.000,00 kuna, Katalog likovne zbirke donacije Ivana Lackovića Croate, u iznosu od 5.000,00 kuna, Dokumentarni film o poznatoj đurđevačkoj obitelji Braun, u iznosu od 4.000,00 kuna, te za Adaptaciju utvrde Stari Grad Đurđevac 5. faza, sredstva u iznosu od 45.000,00 kuna .

Sredstva će dobiti i Domaća radinost Ljubica Cestar, za projekt Obnova, zaštita i vrednovanje kulturne baštine u Podravini (radionice, tečajevi, edukacije) u iznosu od 1.000,00 kuna, Nikola Cik za projekt Istraživački projekt "Đurđevac 1868 godine - rekonstrukcija demografskog i urbanog razvoja Grada Đurđevca u XIX. stoljeću" u iznosu od 2.000,00 kuna, Gradska knjižnica Đurđevac za projekte Bibliokofer - pokretna usluga za najmlađe korisnike, u iznosu od 2.000,00 kuna, te Nabava knjižne i neknjižne građe, u iznosu od 40.000,00 kuna, i Župa Blažene Djevice Marije Budrovac, za projekt Obnova kapelice Kraljice svete krunice u Budrovcu, u iznosu od 20.000,00 kuna.