Turistička zajednica Grada Đurđevca i Udruga sv. Juraj sudjelovali na Festivalu SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ


Utorak, 8. svibnja 2018.

U Vukovaru je od 3. do 6. svibnja održan prvi Festival nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ.

Posebnost festivala je to što se na njemu u 4 dana na preko 30 manifestacija predstavila zaštićena hrvatska nematerijalna kulturna baština koja se nalazi na nacionalnoj i UNESCO-ovoj listi, uz najatraktivnije turističke manifestacije, atrakcije i destinacije iz cijele Hrvatske.

Na manifestaciji se predstavila i Turistička zajednica grada Đurđevca, te Udruga Sveti Juraj Đurđevac koja je izvela skraćeni prikaz scenskog prikaza Legende o Picokima. Također Turistička zajednica grada Đurđevca i Udruga Sveti Juraj se predstavila na izlagačkom prostoru na glavnom trgu u Vukovaru zajedno s drugim turističkim zajednicama iz Slavonije i Baranje.