Učenici radionicom i jezičnim kvizom obilježili Europski dan jezika


Petak, 29. rujna 2017.

U Gradskoj knjižnici Đurđevac obilježen je Europski dan jezika.

Tom su prilikom učenici osmih razreda Osnovne škole Grgura Karlovčana sudjelovali u kvizu o poznavanju jezika. Organizirana je i radionica talijanskog, francuskog, španjolskog i nizozemskog jezika gdje su učenici imali zadatak uočiti sličnosti među jezicima kroz povezivanje najpoznatijih izraza na stranim jezicima.

Obilježavanjem Europskog dana jezika želi se upozoriti javnost na važnost učenja jezika i raznolikost raspona naučenih jezika kako bi se povećala višejezičnost i međukulturalno razumijevanje, poticati cjeloživotno učenje jezika u školi i izvan nje, te promicati bogata jezična i kulturna raznolikost Europe koju treba njegovati i sačuvati.