U Knjižnici predstavljen životni put Tome Jalžabetića


Četvrtak, 1. listopada 2015.

Đurđevački ogranak Matice hrvatske i Gradska knjižnica priredili su predavanje na temu Tomo Jalžabetić, seljak i političar. Predavač Vladimir Miholek predstavio je Tomu Jalžabetića koji je bio značajna i osebujna ličnosti za Đurđevac, ali i za Hrvatsku na kraju 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća. Predstavljen je i njegov životni put od seljaka do političara.