U sklopu Dana škole održana radionica pod vodstvom slikara Zdravka Šabarića


Petak, 27. svibnja 2016.

U sklopu svečane proslave Dana škole u OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac održana je kreativna radionica. Radionicu za učenike viših razreda vodio je poznati đurđevački slikar Zdravko Šabarić. Zadana tema bila je „Brzina/kretanje“. U slobodnom izboru tehnike (ugljen, kreda, pastela, tempera, akril) učenici su slikali svoje viđenje brzine, pokreta. Gospodin Zdravko učenicima je otkrio jedan zanimljiv detalj a to je da je i on sam bio učitelj likovne kulture u našoj školi. Po završetku radionice, učenički radovi su predstavljeni na školskoj izložbi.