Učenici produženog boravka obilježili Dan sjećanja na Vukovar


Petak, 16. studenoga 2018.

Tjedan uoči Dana sjećanja na Vukovar (18.11.2018.), učenici polaznici produženog boravka imali su niz edukativnih programa kojima su se pripremali za obilježavanje pada Vukovara. Kreativnim radionicama (izrada plakata i lampiona), gledanjem dokumentarnih filmova o događajima tijekom opsade grada, razgovorom o žrtvama Vukovara te tradicionalnim paljenjem lampiona na trgu sv. Jurja odali su počast gradu heroju – Vukovaru.

Zua dă adus în firi pă Vukovar

Săptămîna la în njenći alu zua dă adus în firi pă Vukovar (18.11.2018.), kupiji polazniśi dă majlunźit boravku or avut um niz dă edukativnă programur ku kari s-or pripremilit dă obilježavanji la kăzătura alu Vukovar. Ku kreativnă lukrur (făkături dă plakatur šî lampašur), ujtari la dokumentarnă filmur dăinjiralur îm toku dă opsada a lu varušuluj, ku svatu dă žărtvur a lu Vukovar šî ku tradicionalnă acîcala dă lampašur pă tîrgu sv. Đurđu or odalit počastu a lu varušu heroju – Vukovar.

 

ŠARENI  KOTAČ

PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNOSTI

Korisnik: Grad Đurđevac

Projektni partner: Osnovna škola Grgura Karlovčana Đurđevac

Ukupna vrijednost projekta: 633.661,28 KN

Iznos EU potpore: 633.661,28 KN

https://strukturnifondovi.hr/

https://razvoj.gov.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda „Zajedno do fondova EU“

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Đurđevca.