Udruga Mali princ: održana je osma dvodnevna komunikacijska radionica u sklopu projekta Za bolje sutra


Ponedjeljak, 31. kolovoza 2020.

Osma dvodnevna komunikacijska radionica u sklopu projekta Za bolje sutra održana je 27. i 28. kolovoza u prostoru Gradske knjižnice Đurđevac.

Cilj komunikacijskih radionica je poboljšanje socijalnih vještina i kompetencija za zapošljavanje, a tema ove radionice bila je Emocionalni izazovi u svakodnevnom životu i radu. Sudionice projekta su stekle kompetencije za prepoznavanje vlastitih emocionalnih stanja i reagiranje u skladu s emocijama. Projekt "ZA BOLJE SUTRA" 100% je financiran iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina.

U popodnevnom terminu održane su dvodnevne radionice stručnog usavršavanja zaposlenica i vanjskih suradnica Udruge pod nazivom Komunikacijske vještine i timski rad. Polaznice ovih radionica stekle su kompetencije za upravljanje komunikacije u timskom radu što će pridonijeti poboljšanju kvalitete rada i pružanja usluga u Udruzi Mali princ.

Komunikacijske radionice za sudionice projekta Za bolje sutra, kao i za zaposlenice i suradnice Udruge provodio je Darko Kobetić, prof.reh., direktor Centra znanja Profectus.