Udruga Peski-art Đurđevac i ove godine uspješna na likovnom natječaju Hrvatskog sabora kulture


Petak, 12. srpnja 2019.

Hrvatski sabor kulture i ove 2019. provodio je likovni natječaj na koji se prijavila i udruga „Peski-Art Đurđevac“.

Za izložbu susreta koja će se održati u Krapini od 07.09.2019. do 05.10.2019. u sklopu Tjedna kajkavske kulture odabrano je 108 likovnih radova među kojima je i 10 prijavljenih članova udruge „Peski-Art“ i još dvoje članova koji su se prijavili preko drugih udruga.

Od prijavljenih „artovaca“ izabrani su radovi Željka Bečaja, Ivane Hadžija, Mirka Horvata, Renate Kovačić, Mirka Markešića, Franje Mihočke, Zdravka Šabarića, Marijana Štimca, Pere Topljaka Petrine i Đure Zvonara, a još su tu radovi Sanje Benko i Vesne Martinjak koje su se prijavile preko drugih udruga, a njihovi  će radovi činiti izložbu 35. Susreta likovnih stvaralaca u Galeriji grada Krapine na jesen 2019., gdje će biti objavljeni i pohvaljeni i nagrađeni.