Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac postala Udruga “Mali princ”


Ponedjeljak, 15. lipnja 2015.

Dostavljanjem Rješenja Ureda državne uprave, te odlukom na sjednici Skupštine Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac 05. lipnja 2015. godine, Udruga je promijenila ime u Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“, odnosno Udruga Mali princ. Od samog početka djelovanja 1998., paralelno Udruzi djeluje i Klub Mali princ po kojem je i dodijeljeno novo ime.

Na 18. godišnjoj Skupštini Udruge 05. lipnja, nakon podnošenja izvješća o radu Udruge za 2014.g. i financijskog izvješća o radu za 2014.g., izvješća Nadzornog odbora o nadzoru nad poslovanjem Udruge u 2014.g. te prijedloga operativnog program rada za 2015.g. i financijskog plana rada za 2015.g., isti su jednoglasno usvojeni. Članovi Skupštine Udruge usvojili su i novi Statut Udruge koji je usklađen sa novim Zakonom o udrugama, a u kojem je između ostalog, promijenjen i naziv Udruge.

Skupštini je nazočila i dogradonačelnica Kristina Benko Markovica koja se obratila članovima Skupštine i istaknula Udrugu kao jednu od najaktivnijih, što se očituje kroz veliku angažiranost Udruge u svim događajima u Gradu.