Udruga žena Grada Đurđevca: radionica oslikavanje svile


Ponedjeljak, 5. studenoga 2018.

Članice Udruge žena Grada Đurđevca odradile su prvu radionicu u sklopu projekta Svila kao tradicija.

Cilj projekta je da pet članica Udruge žena naučiti raditi na svili. Na prvoj radionici voditeljica  Slavica Vitković prvenstveno je istaknula posebnosti svile kao materijala i objasnila na koji način rada na svili. Nakon toga, uz pomoć voditeljice Slavice, članice Udruge učile su raditi suvenire na svili. Suvenir koji su izradile je svila manjih dimenzija s tradicijskim elementima Đurđevca. U sklopu projekta održati će se još tri radionice.

Projekt Svila kao tradicija prijavljen je na Natječaj za predlaganje programa/ projekta udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2018. godinu. Projekt je financiran u iznosu od 2.000,00 kuna.