1. Uskršnja izložba pisanica – prigodnih jaja


Srijeda, 11. veljače 2015.

Udruga Peski Art Đurđevac organizira u suradnji s MO Peski 1. Uskršnju izložbu pisanica - prigodnih jaja u nedjelju, 22. ožujka 2015. godine u vremenu od 10,00 – 15,00 sati u Domu „Mladen Markač“ u Đurđevcu .

Prijave za sudjelovanje primaju se do 1.ožujka 2015. i to putem e-maila peski.art@gmail.com, na broj mob.091 2779 474 Franjo Mihočka ili 099 214 3209 Ljubica Cestar, putem facebooka ili pisanim putem na adresu Peski-Art Đurđevac, Grkinska 4, 48350 Đurđevac!

U nastavku možete pročitati Javni poziv za sudjelovanje na 1. Uskršnjoj izložbi pisanica-prigodnih jaja:

                                       

  J   A  V  N  I    P  O  Z  I  V

             za sudjelovanje na 1. Uskršnjoj izložbi pisanica-prigodnih jaja

Ovim pozivom pozivamo sve zainteresirane udruge, ustanove i pojedince na sudjelovanje na prvoj prigodnoj jednodnevnoj izložbi pisanica koju u suradnji sa Mjesnim odborom Peski organiziramo 22.03.2015. (nedjelja) u vremenu od 10,00 – 15,00 sati u Domu „Mladen Markač“ u Đurđevcu

Propozicije za sudjelovanje:

  • na izložbi mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe sa područja Grada Đurđevca i cijele Republike Hrvatske,
  • na izložbi se mogu izlagati samo unikatni radovi proizvod ručnog kreativnog rada, koji ne moraju biti prava jaja. Pisanice industrijske proizvodnje i trgovačka roba ukloniti će se sa izložbe, a sudioniku koji bi pokušao izložiti takve primjerke neće biti omogućeno sudjelovanje,
  • Izložba će biti postavljena na stolovima, a svaki izlagač dužan je primjereno urediti svoj dio stola-štanda, a organizatori će nagraditi najljepše uređeni štand,
  • sudionici su dužni osigurati dežurstvo kod svojega štanda, a organizatori ne odgovaraju za izložbene primjerke,
  • izložba će biti prodajnog karaktera, a svaki sudionik je dužan osigurati zakonitost prodaje ovisno o pravnoj formi sudionika,a prihod od prodaje pisanica zadržava svaki sudionik,
  • organizatori će svakom sudioniku dodjeliti priznanje za sudjelovanje te osigurati medijsko praćenje izložbe.

Prijave za sudjelovanje primaju se do 01.ožujka 2015. i to putem e-maila peski.art@gmail.com , na broj mob.091 2779 474 Franjo Mihočka ili 099 214 3209 Ljubica Cestar, putem facebooka ili pisanim putem na adresu Peski-Art Đurđevac, Grkinska 4, 48350 Đurđevac!