“Prevencija raka dojke”


Srijeda, 12. veljače 2014.

Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac, prema svom planu rada, održala je u organizaciji Županijske Udruge uzorne seoske žene, u petak, 7. veljače 2014. u 18,00 sati predavanje u Podravskim Sesvetama s temom „Prevencija raka dojke“.

Svrha predavanja bila je savjetovanje žena o važnosti prevencije ranog otkrivanja raka dojke, a održala ga je Katarina Sokač glavna sestra kirurgije (Opća bolnica Koprivnica) i predsjednica udruge  žena Narcise.

Prisutnim ženama podijeljeni su promotivni materijali te dani mogući odgovori na postavljena pitanja, a demonstriran je i samopregled na lutki „Agata“.

Unazad godinu dana predsjednica Udruge Katarina Sokač održala je 10 predavanja o prevenciji raka dojke čime je educirano preko 350 žena.