Savjetovanje o prevenciji ranog otkrivanja raka dojke u Babotoku


Ponedjeljak, 31. ožujka 2014.

Udruga žena s bolestima dojke "Narcise" Đurđevac, prema svom planu rada, a i povodom održanog Dana narcisa,kako bi pomogla i savjetovala žene o prevenciji ranog otkrivanja raka dojke, održala je predavanje ženama uselu Babotok,u susjednoj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Udruga žena Babotok djeluje već 50 godina, a ove godine po prvi puta su prisustvovale obilježavanju Dana narcisa u Đurđevcu.

Predavanje s temom „Prevencija raka dojke“ organizirala je Udruga žena Babotok, u petak 28. ožujka  2014. godine u 20 sati koje je održala Katarina Sokač, glavna sestra kirurgije u Općoj bolnici Koprivnica i predsjednica Udrugežena s bolestima dojke "Narcise" Đurđevac.

Prisutnim ženama, kao i na došadašnjim predavanjima, dijelili su se promotivni materijali, davali odgovori na postavljena pitanja i demonstrirao samopregled na lutki „Agata“.