Ugovorom Grada i ZABA-e do povoljnijih studentskih kredita


Srijeda, 9. veljače 2011.

Gradonačelnik S.Gračan i Antonija Matošin, direktorice Klastera financiranja osobnih potreba Zagrebačke banke, uz nazočnost Siniše Ljubića, direktora Regionalnog centra Središnje Hrvatske i suradnika, te gradskih pročelnika, jučer su u Gradskoj vijećnici potpisali Sporazum o poslovnoj suradnji između Grada Đurđevca i Zagrebačke banke. Ovim Ugovorom đurđevački studenti dobivaju najpovoljniji kredit za financiranje troškova života za vrijeme studiranja. Zahvaljujući želji Grada Đurđevca da svojim mladim sugrađanima omogući uvijete studiranja prema svjetskim standardima, te ih motivira za postizanje što boljih rezultata, temeljem poslovne suradnje sa Zagrebačkom bankom, đurđevačkim se studentima nudi kredit za plaćanje troškova života uz subvenciju. Korisnici kredita mogu biti redovni studenti preddiplomskih i diplomskih studija u RH i inozemstvu koji imaju prebivalište na području Grada Đurđevac najmanje dvije godine prije objave natječaja. Kredit se isplaćuje tijekom deset mjeseci u kalendarskoj godini, u mjesečnim iznosima od 700 kuna. Grad u cijelosti preuzima obvezu podmirenja naknade za iskorištena sredstva u vrijeme dok student redovno studira i upisuje na vrijeme više godine studija, kao i godinu dana nakon stjecanja apsolventskog statusa studenta, odnosno za vrijeme privremenog prestanka korištenja kredita, kao i kamate za vrijeme otplate kredita. Uz, u potpunosti subvencioniranu kamatnu stopu u korištenju i otplati kredita, i ostali uvjeti kredita su prilagođeni potrebama studenata: mogućnost počeka od godinu dana i to nakon završetka studija i rok vraćanja kredita jednak roku korištenja kredita. Najveću pogodnost ostvarit će pak korisnici kredita koji su studij završili u roku od 12 mjeseci od stjecanja apsolventskog  statusa: Grad Đurđevac će za njih preuzeti otplatu kredita u cijelosti. Za korisnike kredita koji su studij završili u istom roku, a prosjek ocjena im je 4,00 do 4,50 Grad preuzima polovicu otplate kredita. Ostali studenti će nakon  završetka studija banci otplaćivati samo glavnicu kredita. Grad Đurđevac kontinuirano kreditira i stipendira studente. Da bismo fond sredstava za kreditiranje povećali i time omogućili kreditiranje većega broja korisnika, u Zagrebačkoj banci smo pronašli partnera koji je uvažio potrebe Grada te prilagodio svoje kreditne programe i osigurao sredstva. Tim kreditnim sredstvima, studentima će se omogućiti školovanje, a Gradu Đurđevcu osigurati više visokoobrazovanih kadrova, rekao je gradonačelnik S.Gračan. -Jako nam je drago da smo i u ovom segmentu produbili dugogodišnju uspješnu suradnju s Gradom Đurđevcem, te se nadamo da ćemo mladima s područja Grada na ovaj način olakšati studiranje, ocijenila je A.Matošin, direktorica Klastera financiranja osobnih potreba pri ZABI. Inače, Grad Đurđevac poslovno surađuje sa Zagrebačkom bankom od 1994., i od tada je ona tržišni lider na području Grada jer posluje s gotovo 6000 građana i 670 poslovnih subjekata. U prosincu je potpisan i ugovor o korištenju Cash poolinga, obračunskog objedinjenog vođenja računa. U ovom, financijski važnom projektu, uz Grad Đurđevac su uključeni i njegovi proračunski korisnici, Komunalije, Komunalije-plin, JVP, Centar za kulturu, „Maslačak“ i Gradska knjižnica. -Obračunsko objedinjeno vođenje računa, tzv. Cash pooling, standardni je financijski model kojim se na razvijenim financijskim tržištima služe različite korporativne riznice i riznice jedinica lokalne samouprave, kako bi jednostavnije i uspješnije upravljale likvidnošću u smislu optimiziranja kamata, transparentnijih informacija, te bržeg i boljeg praćenja novčanih tokova uz jednostavniju administraciju, pojasnio je S.Ljubić, direktor Regionalnog centra Središnje Hrvatske ZABE i dodao da je njegova dodatna prednost što se u sklopu „grupe računa“ negativna stanja na računima koja su u „minusu“ mogu pokrivati sredstvima drugih računa koja su u „plusu“. To pak kod osiguranja kratkoročne likvidnosti u potpunosti minimizira međusobna kreditiranja poduzeća u sklopu Grada.