Ujednačenje izgleda ugostiteljskih terasa


Nedjelja, 7. lipnja 2015.

Gradsko vijeće Grada Đurđevca na sjednici održanoj 1. lipnja 2015. donijelo je Odluku o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na području Grada Đurđevca.

Pored odredbi o načinu te uvjetima za postavljanje kioska, navedenom Odlukom jasno se definiraju pravila o tome kako moraju izgledati terase ugostiteljskih objekata. Svi suncobrani i tende moraju biti u nijansama boje pijeska, a stolovi i stolice moraju biti izrađeni od kvalitetnih materijala (ratan, drvo, metal i sl.) te na jednoj lokaciji moraju biti istovrsni.

Ovom Odlukom želi se ujednačiti izgled terasa i kioska smještenih na javnim površinama, a sve kako bi centar Grada bio vizualno u skladu sa geografskim obilježjima i duhom vremena.