Upravni odjel manje


Ponedjeljak, 14. listopada 2013.

Gradonačelnik Željko Lacković predložio je članovima Gradskog vijeća Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Đurđevca  s obzirom da je za izradu razvojnih projekata potreban multidisciplinaran odnos, nije bilo potrebe za samostalnim odjelom, koji će sada funkcionirati unutar Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte.

U nastavku možete pogledati Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Đurđevca: