Urbanistički plan


Nedjelja, 23. studenoga 2008.

Đurđevački poglavarstvenici utvrdili su prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage postojećeg Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada te odmah potom utvrdili prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade novog. Odluke sad još mora potvrditi đurđevačko Gradsko vijeće.         Gradonačelnik Mladen Roštan je pojasnio da je takav, gotovo godinu dana dug postupak važno pokrenuti, te donijeti novi prostorno- planski dokument, jer je postojeći GUP donesen prije 20-ak godina, njegova koncepcija više ne odgovara suvremenim razvojnim procesima u prostoru, a opće ocjene ukazuju na potrebu cjelovitog rješavanja problematike izgradnje i razvoja Grada Đurđevca. Novi GUP, naglasio je Roštan, morat će biti strateška smjernica njegovog cjelokupnog razvoja  i morat će se uskladiti sa strateškim prostornim planovima Republike Hrvatske i Koprivničko-križevačke županije te Prostornim planom uređenja Grada Đurđevca. Važno je također, naglašeno je na sjednici Poglavarstva, da se tijekom izrade novoga GUP-a neće stati s izdavanjem akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje.   (www.radio-koprivnica.hr)