Uređuju se bankine i jarci prema Mičetincu


Srijeda, 4. studenoga 2015.

Počeli su radovi na uređenju bankina i cestovnih jaraka za oborinsku odvodnju na cesti između Đurđevca i naselja Mičetinac. Županijska uprava za ceste provodi spomenute radove, a njima će se riješiti dugogodišnji problemi koji nastaju prilikom dugotrajnih kiša kad se zbog poplavljivanja cestom otežano prometuje zbog zadržavanja vode na istoj.