Uspjela svetojanska slikarsko-kiparska kolonija


Ponedjeljak, 27. srpnja 2009.

Šum vode na vodeničnom kolu i mir Sv. Ane, bilo je iznimno poticajno okružje za stvaranje sudionika treće po redu Slikarsko-kiparske kolonije, održane u Sv.Ani. Njen voditelj, učitelj likovne kulture Tomislav Franjić i predsjednik svetojanskog MO Ivana Pajtak,     zahvalili su se poznatim đurđevačkim slikarima Dragi Bešeniću, Zdravku Šabariću, Peri Topljaku, Franji Mihočki, Petru Petroviću i Vladi Tuleziji, mladim umjetnicima Ivani Hadžija i Hrvoju Baltiću, te skulptorima u drvu Peri Ciku i Đuri Zvonaru, a Franjić je naglasio da je osobito zadovoljan što je i ove godine kolonija bila svojevrsna kreativna radionica za mlade. Naime, rad umjetnika tijekom cijeloga dana pomno su pratila svetojanska djeca i uz njih slikala i izrađivala predmete od gline.   Izvor:Radio Koprivnica