UTVRDA STARI GRAD – konzultacije oko daljnjih radova


Nedjelja, 20. veljače 2011.

Kao što je i dogovoreno protekli tjedan, na poziv ravnateljice Centra za kulturu Edite Janković Hapavel, održan je sastanak između predstavnika Konzervatorskog odjela iz Bjelovara Milana Pezelja - pročelnika, Krešimira Karla - višeg stručnog savjetnika predstavnika istog odjela, Jelice Peković - projektantice, te predstavnika grada Martina Mahovića i Dejana Đuda,  bivšeg i sadašnjeg pročelnika   Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo.   Razlog ponovnog susreta bile su konzultacije vezane uz odvodnju vezano uz projekt uređenja atrija i veže kojim se planira započeti ove godine. Isto tako razgovaralo se i o rješenju kapilarne vlage u prizemlju utvrde, o čemu će se morati još naknadno konzultirati. S obzirom na završnu fazu izrade projekta uređenja okoliša utvrde, te uvođenje elemenata opkopa s vodom uokolo utvrde, postavljeno je i pitanje potrebitosti drenaže, kao i kontroliranog sustava vode unutar opkopa. U izvedbi projekta isto tako uzet će se u obzir i sama scenska vizija «Legenda o Picokima». Prije završetka projekta morat će se otvoriti nekoliko sondi u blizini zidova utvrde. Za to će biti nužno uključivanje arheologa, te je  tijekom sastanka konzultirana  i dr.sc. Tatjana Tkalčec, arheologinja iz Instituta za arheologiju iz Zagreba, te je dogovoreno da se od strane projektanta definira lokacija i dubina sondi, a od grada  ostali uvjeti za boravak arheologa na terenu kako bi dobili troškovnik za radove na terenu. S obzirom da će se Ministarstvo kulture uključiti u financiranje građevinske faze, za arheološka iskopavanja očekuje se, prema riječima konzervatora uključivanje grada. Od strane pročelnika resornog konzervatorskog odjela skrenuta je pozornost na  razmišljanje o izradi Plana održavanja i financiranja utvrde Stari grad, a što svakako mora biti izrađeno na marketinškoj podlozi od strane posebno verificiranih i osoba s posebnim iskustvom. Ponovni susret zakazan je nakon što će se znati koliko će sredstva biti osigurano za uređenje atrija i veže od strane Ministarstva kulture, Koprivničko-križevačke županije i grada Đurđevca.